Vis deg frem på Tønsberg Vikingfestival

Under Tønsberg Vikingfestival vil det bli ekte vikingmarked på Vikingodden (Lindahlplan) og marked med lek, spill og sport på andre siden av kanalen, rett utenfor Støperiet. Utstillere som ikke er genuint viking vil bli plassert bortover Tønsberg Brygge.

Har du lyst til å delta på markedet? Da må du fylle ut skjemaet på siden her og beskrive så godt som mulig hvilke produkter du tilbyr, hva du medbringer av utstyr og hvor stort telt du har. Jo flere opplysninger du gir jo bedre kan vi hjelpe deg til rett plass.

Tønsberg Vikingfestival er en unik mulighet til å nå vikinginteresserte i alle aldere. Siden festivalen er gratis vil du ikke bare komme i kontakt med de «allerede frelste» men også vanlige folk med kun et snev av vikinginteresse.

Søk om markedsplass 2019!

Fyll ut skjema for å søke om markedsplass. Du vil få en kvittering på e-post. Gjør du ikke det send påmelding til ole.harald@sagaoseberg.no

[xyz-cfm-form id=1]

RETNINGSLINJER FOR VIKINGMARKED PÅ TØNSBERG VIKINGFESTIVAL 12. – 15. SEPTEMBER 2019

 • Alle varer som tilbys skal ha sin opprinnelse i vikingtid og skal være godkjent av arrangør. Vikingfestivalen forbeholder seg retten til å avvise enkeltvarer og be om justeringer av vareutvalg og presentasjoner i tråd med festivalens profil.
 • Alle bodholdere skal være kledd i vikingdrakter så lenge de oppholder seg på festivalområdet.
 • Pynting av bodene skal være mest mulig i vikingstil, det samme gjelder for presentasjon og emballasje av varer. Plastposer, utstillingsdukker i plast og liknende moderne gjenstander er ikke tillatt. Vareutvalg skal i så stor grad som mulig være håndverk. Unngå masseproduserte varer, suvenir-produkter og produkter laget av materialer som ikke er forenelige med vikingtid.
 • Alle bodholdere er forpliktet til å være til stede i hele markedets åpningstid. For de som ønsker det, er det mulig å holde åpent utover markedets åpningstider.
 • Markedsområdet åpnes for deltakere fra onsdag 11. september kl 17:00. Makedet åpner fredag 13. september kl 12:00 og det er ønskelig at alle boder er ferdig rigget innen kl. 10:00. 
 • Det blir ikke anledning til å kjøre bil inn på området under festivalen.
 • Festivalen har det endelige ansvar for sammensetning av markedet og har det siste ordet i evt. tvistesaker.
 • Festivalen er et familiearrangement. Overstadig beruselse eller bruk av ulovlige rusmidler er ikke tillatt.
 • Festivalen har vakthold, men alle deltakere er ansvarlig for å sikre sine verdier. Alle bodholdere må ha brannslokningsutstyr i boden/teltet. Dette skal plasseres rett til høyre for inngangen. Det er også et krav fra brannvesenet om røykvarsler i overnattingstelt.
 • Ved påmelding forplikter alle deltakere seg til å følge festivalens retningslinjer. Brudd på retningslinjer kan medføre at boden/enkeltdeltakere blir bortvist på dagen.
 • Det tilbys i utgangspunktet ikke elektrisitet til markedsbodene.
 • Husk at festivalen ligger midt i byen. Av hensyn til fastboende skal det være stille etter kl. 23.

Priser

Det er ingen markedsavgift på Tønsberg Vikingfestival.

Apply for place at the marked 2019!

 

Apply here. You will get an e-mail with your data. If not, send the application to: ole.harald@sagaoseberg.no

[xyz-cfm-form id=2]

REGULATIONS FOR THE VIKING MARKET AT TØNSBERG VIKING FESTIVAL SEPTEMBER 12th-15th 2019

 • All products on offer should have their origin in the Viking age and can be subject to approval by the organiser. The Viking Festival is responsible for and reserves the right to refuse certain goods and ask for adjustments in stock selection and display items in order to maintain the Viking festival profile.
 • All stallholders should be dressed in Viking outfits while inside the festival area.
 • Stall decorations should aspire to be as Viking like as possible, the same rule applies to the presentation and packaging of goods. Plastic bags, plastic displays and similar modern items will not be tolerated.
 • All stallholders are obliged to be present for trade for the duration of the market opening hours. It is also possible to trade beyond the limits of the market opening hours.
 • The market area is available for participants from Wednesday September 11th at 17.00. The market starts at 12.00 on Friday September 13th and all stalls should be set up by 10am that morning. 
 • No cars are allowed on the festival grounds during the festival.
 • The festival has the final responsibility for the makeup of the market and in the event of any conflict, the festival has the final word.
 • The Viking Festival is a family friendly event. Excessive intoxication or the use of illegal substances is strictly prohibited.
 • There is night and day security guards at the festival but the Festival takes no responsibility for loss of stock or belongings. Securing of valuables is the sole responsibility of the stallholder. All stallholders must keep fire extinguishing equipment at hand. For sleeping tents it is also required to have a smoke detector.
 • By signing up all stallholders are obliged to follow the market’s regulations. Violation of any of these regulations can lead to immediate eviction from the market and the festival grounds.
 • Remember that the festival is in the middle of a city. In caring for our neighbours we ask you to observe a reasonable sound level in the camp after midnight.

 

Prices

There is no fee on the Tønsberg Viking Festival.